Psycholog a psychiatra – główne różnice

Istnieją znaczne różnice między zadaniami wykonywanymi przez specjalistów psychiatrii, psychologii i psychoterapii. Chociaż ich praca ma pomóc pacjentom w radzeniu sobie z wielorakimi rodzajami problemów, to w znacznym stopniu się ona pokrywa. Bywa to często mylące, dlatego warto wiedzieć, czym charakteryzują się te zawody i jakie schorzenia są leczone przez tych specjalistów. Czym jest psychiatria?…