Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego zależy przede wszystkim od stopnia oraz rozległości zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od chorób współistniejących. Bardzo często – według najnowszych wytycznych – rehabilitacja po przebytym zawale serca przebiega od pierwszej chwili po stwierdzeniu schorzenia.

Od drugiej, trzeciej doby po zawale rozpoczyna się rehabilitację ruchową, choć pacjent nie opuszcza jeszcze łóżka. Chodzi o to, by nie doprowadzić do zastoju żylnego krwi – szczególnie w kończynach dolnych – bo sprzyja on zakrzepicy. Od drugiej doby chory może siadać w łóżku, ruszać stopami, pobudzać krążenie żylne. Tendencja jest taka, by jak najwcześniej po zawale adaptować serce do warunków normalnej pracy, ale odbywa się to pod okiem rehabilitanta w szpitalu na zlecenie lekarza.

Gdzie po szpitalu?

Po zakończeniu leczenia szpitalnego najlepiej, żeby dalszy stopień sprawności pacjent nabywał pod kontrolą poradni kardiologicznej albo w wyspecjalizowanym ośrodku rehabilitacji pozawałowej. W naszym ośrodku program rehabilitacji kardiologicznej układany jest w taki sposób, aby pacjent stopniowo mógł dochodzić do lepszej wydolności organizmu, poprawy nastroju, co korzystnie wpływa na postrzeganie przez pacjenta siebie samego.

Zdjęcie ukazujące pacjentów rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego

Ponadto wzrost sprawności umożliwia pacjentom powrót do pracy i pełnienie innych ról w społeczeństwie. Druga strona pozytywnego działania rehabilitacji kardiologicznej wiąże się z ograniczeniem postępów choroby, przeciwdziałaniem powikłaniom, wydłużeniem przeżycia i poprawą jakości życia. Po zawale niezbędna jest natychmiastowa zmiana stylu życia. Konieczne jest zaprzestanie palenia tytoniu, rozpoczęcie zdrowego odżywiania się, kontrolowanie ciężaru ciała, regularne uprawianie aktywności fizycznej. Aktywność fizyczną w postaci odpowiednio dobranych ćwiczeń planuje się w taki sposób, aby nie osiągać progu przemian beztlenowych. Przeciwwskazane są wysiłki statyczne, izometryczne.

Ruch to zdrowie

Rehabilitacja po zawale to także częste spacerowanie. Sporo młodych osób po przebytym zawale może powrócić do pracy, o ile nie jest ona ciężka fizycznie, ponieważ serce ma słabszą wydolność. Chory musi zażywać leki zapisane przez lekarza, zazwyczaj trzeba to robić do końca życia. Odpowiednia dieta to część stałej rehabilitacji i należy w niej uwzględnić ryby, orzechy włoskie, ciemne pieczywo, owoce i warzywa. Takie odżywianie się wspomaga pracę serca i układu krążenia. Dieta powinna być przestrzegana również w profilaktyce zawału serca.