Lek. med. Marta Handzlik-Gońka

Specjalista hematolog oraz chorób wewnętrznych

Leczenie i diagnostyka schorzeń krwi (anemia, białaczka, skazy krwotoczne i inne)

Zainteresowania:

Studiowałam w latach 1995-2000 na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Staż odbywałam w Oddziale Wewnętrznym I Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, gdzie pracowałam do 2009 roku i zdobyłam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.

Od 2010 do 2013 pracowałam w ramach rezydentury z hematologii w Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie.

W marcu 2014 roku zdałam egzamin specjalizacyjny z hematologii.

Od kwietnia 2014 roku pracuję w Oddziale Onkologicznym i Hematoonkologicznym Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej.

Szczególnym obszarem mojego zainteresowania w hematologii jest onkohematologia, tj. chłoniaki, białaczki, szpiczak plazmocytowy oraz nowotwory mieloproliferacyjne (czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, mielofibroza). Zajmuję się diagnostyką, kwalifikacją do chemioterapii oraz leczeniem (w tym chemio- i immunochemioterapią) ww. schorzeń z zakresu hematoonkologii.

Staram się stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i zjazdach krajowych oraz międzynarodowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.

Hematologia jest nie tylko moim zawodowym powołaniem, ale także pasją.

Poza pracą moimi hobby są teatr, kino, koncerty jazzowe, a także podróże, pływanie, jazda na rowerze oraz rodzinne wycieczki górskie.