KOS-zawał jest to całościowy program opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla Pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Udział w Programie jest bezpłatny w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Centrum Medyczne CORVITA realizuje program już od ponad roku czasu. W 2018 roku z programu w naszym ośrodku skorzystało 174 pacjentów.

Program KOS-Zawał składa się z czterech modułów:

 1. Pierwszy z nich, związany z hospitalizacją pacjenta, obejmuje leczenie zachowawcze i diagnostykę. W ramach tego modułu pacjent jest diagnozowany, a następnie, zgodnie z potrzebami pacjenta, wdrażane jest leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne.
 2. Moduł drugi obejmuje rehabilitację kardiologiczną, w tym rehabilitację stacjonarną, ambulatoryjną i telerehabilitację,
 3. Moduł trzeci elektroterapii,
 4. Ostatni, czwarty moduł programu przewiduje specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca. W jej ramach pacjent powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, z możliwością dostępu do świadczeń wraz z badaniami diagnostycznymi w oddziale kardiologicznym 24 godziny na dobę. Liczba wizyt w poradni jest nielimitowana. Średnio powinny być to być 4 wizyty, nie mniej jednak niż 3. Moduł czwarty kończy się tzw. bilansem opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta.

Wszystkie działania związane z opieka nad pacjentem w ramach hospitalizacji oraz w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca organizuje i nadzoruje American Heart of Poland S.A

 

Jakie świadczenia gwarantuje program KOS – zawał?

 1. Wychodząc ze szpitala ( Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca) po przebytym zawale mięśnia sercowego, Pacjent otrzymuje indywidualny plan leczenia, stworzony przez kardiologa oraz lekarza rehabilitacji
 2. już po 7-10 dniach od wypisu ze szpitala pierwszą wizytę kontrolną z panelem badań laboratoryjnych
 3. regularną opiekę kardiologiczną w Poradniach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca prze okres 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca, zakończoną bilansem opieki
 4. rozpoczętą najpóźniej do 14 dni od wypisu ze szpitala rehabilitacje kardiologiczną, która obejmuje:

– rehabilitację w sanatorium – Uzdrowisko Ustroń

– rehabilitację dzienną – Ośrodek rehabilitacji najbliższy miejscu zamieszkania

 1. leczenie szpitalne w Oddziałach Kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca
 2. w sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia Pacjenta wszczepienie nowoczesnego urządzenia tzw. rozrusznika serca
 3. regularne wizyty w poradni
 4. edukację dotyczącą stylu życia, chorób układu krążenia, czynników ryzyka
 5. możliwość 24-godzinnego kontaktu w ramach oddziału kardiologicznego

Jak można przeczytać na stronie Polsko-Amerykańskich Klinik Serca

Za nami bardzo ważne wydarzenie – pierwsi pacjenci zakończyli ostatni moduł z programu KOS-Zawał (Koordynowana Opieka Specjalistyczna) przechodząc tzw. bilans opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta ‼️

Z punktu widzenia pacjentów wdrożenie programu kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-Zawał) jest bardzo istotne. Program ma pomóc ograniczyć liczbę zgonów i inwalidztwa z powodu niewydolności serca i przyczynić się do szybszego powrotu chorych do aktywności zawodowej i społecznej.

 

KONTAKT DO KOORDYNATORÓW PROGRAMU KOS-ZAWAŁ:

PAKS Bielsko-Biała ul. Armii Krajowej 101
Koordynator KOS-Zawał: tel.885 801 109

PAKS Ustroń ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
Koordynator KOS-Zawał: tel. 885 805 088

PAKS Tychy ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
Koordynator KOS-Zawał: tel. 885 801 107

PAKS Dąbrowa Górnicza ul. Szpitalna 13 41-300 Dąbrowa Górnicza
Koordynator KOS-Zawał: tel. 509 342 834