Badania układu krążenia

• próba wysiłkowa (test na bieżni ruchomej według tzw. protokołu Bruce’a polegającego na zwiększeniu co 3 minuty szybkości przesuwu bieżni ruchomej i kąta jej nachylenia),

• holter EKG (urządzenie rejestrujące pracę serca (EKG), w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej, szczegółowej, często komputerowej analizy),

• ECHO USG serca (technika diagnostyki obrazowej polegająca na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków (ultrasonografia)),

• doppler USG tętnic szyjnych i tętnic kończyn dolnych,

• holter ciśnieniowy,

• EKG spoczynkowe.