Lek. med. Michał Strączkowski

Specjalista kardiolog

Leczenie zaburzeń rytmu, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej (w tym kwalifikacje do koronarografii).

Zainteresowania: