Lek. med. Jarosław Kalarus

Specjalista kardiolog i chorób wewnętrznych

Leczenie zaburzeń rytmu, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej (w tym kwalifikacje do koronarografii).