Z zawodu jestem  psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Posiadam  certyfikat terapeuty  II – go stopnia  EEG-biofeedback oraz uprawnienia do udzielania Pomocy Psychologicznej w Ujęciu Gestalt, po ukończonym Programie Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez EAGT oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty. Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Śląskiej Szkole Psychoterapii  w  Gliwicach.

Doświadczenie w praktyce psychologicznej zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu, w Poradni Uzależnień w Szpitalu Specjalistyczny w Chorzowie oraz w SPZUiW
w Siemianowicach Śląskich. Obecnie pracuję na oddziale psychosomatycznym i narządów ruchu w Sanatorium Uzdrowiskowym Daniel w Ustroniu, przez co mam stały kontakt z osobami chorymi psychosomatycznie wymagającymi wsparcia psychologicznego i rehabilitacji.

W swojej codziennej pracy spotykam się z ludźmi cierpiącymi z powodu przeżywanych kryzysów, trudności emocjonalnych oraz osobami, które poszukują własnej drogi ku rozwojowi i poszerzeniu świadomości.  Pracuje również z dziećmi i młodzieżą.

Moja praca jest dla mnie  spotkaniem z drugim człowiekiem, podczas którego przyglądam się towarzyszącym mu trudnością. W kontakcie z drugim człowiekiem pomagam  zrozumieć własne zachowanie, przejąć kontrolę i  odpowiedzialność za własne wybory, które wpływają na doznanie własnego szczęścia.

Szczęście nie jest ani dziełem przypadku ani darem losu.  Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie.

Erich From

Zapraszam do spotkania po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Tel. 691666487

E- mail:  justyna.zdanowicz1@gmail.com

OFERTA

Poradnictwo psychologiczne – to profesjonalna pomoc psychologiczna kierowana do osób, które w codziennym życiu przeżywają trudności w realizacji swoich planów, w zaspokajaniu potrzeb, w radzeniu sobie ze stresem, w wyrażaniu emocji. W poradnictwie psychologicznym skupiam się na indywidualnych zasobach, które stają się źródłem siły do podejmowania trudnych decyzji. Spotkania są formą indywidualnej rozmowy. Ich ilość uzależniona jest od zgłaszanego problemu i potrzeb danej osoby.

Psychoterapia indywidualna – to długotrwała forma pomocy oparta na bezpośrednim kontakcie z psychoterapeutą. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest wstępną konsultacją, dzięki której istnieje możliwość wybrania najlepszej formy pomocy. Spotkania odbywają się regularnie, najczęściej raz w tygodniu.

CENNIK

Konsultacja psychologiczna ( 50 minut) – 100 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej (50 minut) – 100 zł

© 2008-2019 - Centrum Medyczne CORVITA • Wdrożenie: Logarytm

Polityka Prywatności